KDO JSME

POSLÁNÍ A STATUT

Nadační fond CANISTERAPIE byl zřízen za účelem podpory a pomoci za použití canisterapeutických psů při mentálním a tělesném postižení, autismu, smyslovém postižení, epilepsii, sluchovém postižení, psychologickém a psychiatrickém onemocnění, logopedii a geriatrii.
Zaměřujeme se na poskytování canisterapie široké veřejnosti, provozování canisterapie v nejrůznějších zařízeních zaměřených na postižené děti a dospělé. Věnujeme se cvičení a vychovávání nových canisterapeutických a asistenčních psů, pořádáme canisterapeutické zkoušky, přednášky pro veřejnost, školy a mateřské školky v rámci nejrůznějších projektů. Organizujeme výcvikové tábory a další akce. Podporujeme centra pro výcvik asistenčních a canisterapeutických psů. Působíme po celé České republice.
STATUT NADAČNÍHO FONDU CANISTERAPIE je zaknihován v sídle NF a je k dispozici na vyžádání.

SPRÁVNÍ RADA A DOZORČÍ ORGÁN


Martina Holmanová
předseda správní rady

Lenka Hanáková
místopředseda správní rady

Věra Bredahl
člen správní rady

Hana Sojková
revizorVÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva za rok 2016 je k dispozici ZDE.

Výroční zpráva za rok 2017 je k dispozici ZDE.

Výroční zprávu za rok 2018 je k dispozici ZDE.

PŘISPĚVATELÉ V ROCE 2020