KDO JSME

POSLÁNÍ A STATUT

Nadační fond CANISTERAPIE byl zřízen za účelem podpory a pomoci za použití canisterapeutických psů při mentálním a tělesném postižení, autismu, smyslovém postižení, epilepsii, sluchovém postižení, psychologickém a psychiatrickém onemocnění, logopedii a geriatrii.
Zaměřujeme se na poskytování canisterapie široké veřejnosti, provozování canisterapie v nejrůznějších zařízeních zaměřených na postižené děti a dospělé. Věnujeme se cvičení a vychovávání nových canisterapeutických a asistenčních psů, pořádáme canisterapeutické zkoušky, přednášky pro veřejnost, školy a mateřské školky v rámci nejrůznějších projektů. Organizujeme výcvikové tábory a další akce. Podporujeme centra pro výcvik asistenčních a canisterapeutických psů. Působíme po celé České republice.
STATUT NADAČNÍHO FONDU CANISTERAPIE je zaknihován v sídle NF a je k dispozici na vyžádání.

SPRÁVNÍ RADA A DOZORČÍ ORGÁN


Martina Holmanová
předseda správní rady

Lenka Hanáková
místopředseda správní rady

Věra Bredahl
člen správní rady

Hana Sojková
revizorVÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva za rok 2016 je k dispozici ZDE.

Výroční zpráva za rok 2017 je k dispozici ZDE.

Výroční zprávu za rok 2018 připravujeme.


DÁRCI A SPONZOŘI


paní Jana Doudová Bylinkářství Hezký den paní Radana Donátová pan Jiří Brázda paní Naděžda Kohlerová paní Monika Víšková a tým rodičů MŠ Dobřichovice paní Zdenka Ambrozová paní Petra Jedonová Dr. Ivan Vrba paní Dagmar Picková (věcný dar) paní Olivie Rubášová paní Renata Šímová paní Renáta Weidlichová paní Jaroslava Mládková paní Iva Čechová (věcný dar) paní Zdenka Marková paní Kateřina Macková paní Jana Jandová firma Piatnik (věcný dar) paní Markéta Menšíková paní Anna Šolarová paní Renata Wallerová paní Tereza Janků paní Lenka Olivová tým rodičů ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí paní Zdeňka Radová paní Marie Nicková pan Tomáš Prückner pan Petr Ptačin ing. Blanka Heltová paní Zdena Myšková paní Šarlota VilímkováDěkujeme Nadaci ČEZ a všem, kteří v rámci aplikace Pomáhej pohybem podpořili náš projekt. Nadační příspěvek byl v rámci projektu „Mobilita handicapovaných“ použit na pořízení automobilu typu Transit, který nám umožňuje převážet handicapované klienty, spolupracovníky a canisterapeutické týmy na akce pořádané naším NF (např. přednášky a ukázky canisterapie v ZŠ a MŠ, domech pro seniory, zařízeních poskytujících péči osobám s různými druhy postižení, atd.). Zároveň je možné bezpečně převážet canisterapeutické psy (v dodatečně zabudovaných přepravních klecích) a canisterapeutické pomůcky (větších rozměrů), invalidní vozíky, atp.
Srdečně děkujeme!