ZKOUŠKY CANISTERAPEUTICKÝCH TÝMŮ

ZKOUŠKY CANISTERAPEUTICKÝCH TÝMŮ

Nejbližší termíny jsou:

sobota 8. 6. 2024
neděle 9. 6. 2024


PODMÍNKY K ÚČASTI NA CT ZKOUŠKÁCH


Canisterapeutickým týmem se stanete po jejich úspěšném složení.

V den zkoušek musí pes dosáhnout věku:
• 12 měsíců (malý)
• 15 měsíců (střední)
• 18 měsíců (velký)

V den zkoušek je nutné předložit potvrzení od veterinárního lékaře o zdravotním stavu psa a očkovací průkaz.
Zkoušek se nesmí účastnit kojící feny a feny v druhé polovině březosti (hárající feny po domluvě).
Částka za účast na zkouškách: 1 800,-Kč za tým (psovod + pes); 1 300,-Kč za každého dalšího psa u stejného psovoda
Certifikát má platnost 1 rok, po roce je třeba přezkoušet.
V případě vyloučení nebo hodnocení „neprospěl“ je platba nevratná.
Maximální počet týmů je 5.

Na zkoušku je potřeba vzít s sebou:
• potvrzení od veterinárního lékaře
• očkovací průkaz
• misku na vodu a krmení
• pamlsky (případně granule)
• hračku/aport
• deku na polohování

Doba zkoušení včetně semináře je cca 5 hodin.
Po úspěšném zakončení CT zkoušky je možnost zakoupení postroje/vesty, pomůcek na canisterapii a možnost spolupráce s naší organizací.
Zkoušky probíhají v našem centru NF CANISTERAPIE, Vysočanská 555, Praha 9 – Prosek.
Přihlášky zasílejte na email info@nf-canisterapie.cz, č. účtu pro úhradu poplatku je 278258655/0300 (ČSOB, a.s.).


PREZENCE A VYŘÍZENÍ ADMINISTRATIVNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Předání potvrzení od veterinárního lékaře o zdravotním stavu psa, které nesmí být starší než 72 hodin


PRŮBĚH ZKOUŠKY

Během CT zkoušky se hodnotí:
povaha (chování psa v hloučku hovořících lidí, ochota ke kontaktu)
práce psovoda se psem (přivolání, sedni, lehni, položení na bok, odložení)
chůze psa na vodítku s rušivými vlivy (např. procházející člověk upadne, zakřičí, upadne mu taška nebo berle)
simulace veterinární prohlídky a odvedení psa cizí osobou
reakce psa na hlazení, objímání, česání, neopatrné doteky
reakce psa na invalidní vozík a berle
reakce psa na sáhnutí do misky s jídlem a podávání pamlsku
vzrušivost psa a jeho následné uklidnění (např. rozdovádění hračkou)
reakce na ležící osobu a dispozice k polohování (figurant leží a může se psovi schovat pod deku a vydávat různé zvuky, psovod napolohuje psa v těsné blízkosti k figurantovi)
přátelskost a týmová práce během celých zkoušek


HARMONOGRAM CT ZKOUŠEK

dopolední termíny:
8:00 – 8:30 hod. - přejímka
8:30 – 9:30 hod. - seminář
9:30 – 10:30 hod. - pauza
10:30 – 12:00 hod. - zkouška

odpolední termíny:
13:00 – 13:30 hod. - přejímka
13:30 – 14:30 hod. - seminář
14:30 – 15:30 hod. - pauza
15:30 – 17:00 hod. - zkouška

Termíny CT zkoušek budou vždy zveřejněny na našich webových a facebookových stránkách.