KONTAKT

NADAČNÍ FOND CANISTERAPIE

je zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, v oddíle N, vložce č. 1301.

IČ: 04578244


náměstí Přátelství 1518/4, Praha 15 - Hostivař, 102 00
email: info@nf-canisterapie.cz
www.nf-canisterapie.cz
www.facebook.com/nfcanisterapie


datová schránka: kwjdb2n


MARTINA HOLMANOVÁ
tel.: 606 183 222
info@nf-canisterapie.cz
- držitelka osvědčení o absolvování vzdělávacího programu pracovníka v sociálních službách
- hlavní canisterapeut
- hlavní výcvikář
- kontakt s médii
- přednášky a pořádání akcí


LENKA HANÁKOVÁ
tel.: 736 106 045
info@nf-canisterapie.cz
- administrativa
- fakturace
- web a grafika


Veřejná sbírka je povolena od 1.1.2016 Magistrátem hlavního města Prahy pod jednacím číslem MHMP 2125599/2015.